Wat moet ik invullen bij vraag 3 (verplichting FG) van de regelhulp AVG?

door | 2-02-2018

Vraag 3 van de Regelhulp AVG   luidt:

3. Heeft u een functionaris gegevensbescherming nodig?

Onder de AVG kunt u verplicht zijn om een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Dit is iemand die binnen uw organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG. Als u één of meerdere van onderstaande vragen met ‘ja’ beantwoordt, bent u in elk geval verplicht om een FG aan te stellen.

Verwerkt u bijzondere en/of strafrechtelijke persoonsgegevens op grote schaal en is dit een kernactiviteit van uw organisatie?

Als zorgverlener verwerkt u bijzondere persoonsgegevens. Echter is onduidelijk wat met “op grote schaal” wordt bedoeld. Verwijzend naar een andere vraag moet ik het antwoord (nog) schuldig blijven.

Update: zie de meest recente berichtgeving over het begrip ‘grootschaligheid’ van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Categorie: