Op welke wijze worden medewerkers van het ziekenhuis geïnformeerd over de precieze taken van de FG en de omvang van die taken? Wordt daarbij ook ingegaan op de functie van de FG bij het uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (DPIA)? Kunt u dit met documentatie onderbouwen?

By | 18-09-2019
Category: