Moet ik de medewerkers die ik in dienst heb i.v.m. de AVG een toestemmingsverklaring laten tekenen voor de verwerking van hun persoonsgegevens?

door | 28-04-2018

Als werkgever ben je wettelijk verplicht om persoonsgegevens te verwerken. Daarmee is die verwerking rechtmatig (Artikel 6) en is geen aparte toestemmingsverklaring nodig. 

Categorie: