Moet ik als zorgverlener met alle zorgverleners waarmee ik samenwerk een verwerkersovereenkomst afsluiten?

door | 2-04-2018

Nee. Een verwerkersovereenkomst sluit je met een persoon of organisatie die ten behoeve van jou (als de verwerkingsverantwoordelijke) persoonsgegevens verwerkt. Daarvan is geen sprake. De WGBO (Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) ziet toe op de samenwerking met iedere professional die een behandelrelatie heeft met de betreffende patiënt. De AVG verandert daar niets aan.

Categorie: