Mijn EPD leverancier stelt dat een verwerkersovereenkomst met hem niet nodig is omdat cliëntgegevens niet in de cloud worden opgeslagen. Klopt dat?

door | 16-05-2018

Als verwerkingsverantwoordelijke heb je vastgesteld op welke wijze je persoonsgegevens wilt verwerken. Voor dat doel heb je een overeenkomst gesloten met de EPD leverancier gesloten om die verwerking vorm te geven. Anders gesteld: de EPD leverancier stelt je in staat om persoonsgegevens te verwerken. Op de leverancier rusten dus de verplichtingen als verwerker. 

Categorie: