Mogen…. moeten wij, nu de AVG van kracht is, dit of dat (nog) doen?

door | 29-05-2018

Er worden veel vragen gesteld die beginnen met het werkwoord “mogen” of “moeten“. Dus: Mogen … moeten wij, nu de AVG van kracht is, dit of dat (nog) doen? Misschien goed om je te realiseren dat  je veelal niet echt iemand anders nodig hebt om antwoord op vragen te krijgen als je jezelf consequent de volgende vragen voorlegt:

  1. Is sprake van een rechtmatige verwerking?
  2. Beschik ik over de expliciete toestemming van betrokkene(n) als dat wordt verlangd?  
  3. Bestaan (of ontstaan) voor een betrokkene (patiënt, medewerker of lid) vermijdbare risico’s bij deze handeling of verwerking?
  4. Heb ik voldoende inzicht in de eventuele gevolgen voor de betrokkene(n) en mijn organisatie?
  5. Als het antwoord op vraag 3 JA luidt, kan/wil ik (ook ethisch gezien!) de betrokkene(n) en mijn organisatie aan die risico’s blootstellen?
  6. Ben ik ook bereid om de daaruit eventueel voortvloeiende consequenties (boetes, reputatie- of imagoschade) te aanvaarden?
Categorie: