Kan mijn werkgever mij aansprakelijk stellen voor een datalek

By | 1-06-2018

Nee dat kan niet. Tenzij sprake is van opzet, grove of ernstige nalatigheid (die dan wel door de werkgever moet worden aangetoond) kan je als werknemer niet persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld voor de gevolgen van een datalek. Dit soort incidenten komen voor rekening van de werkgever (artikel 6:170 BW).

Category: