Ik wissel vertrouwelijke gegevens uit via mail met leveranciers en gemeenten. Kan dat wel?

door | 3-02-2018

Nee, tenzij extra maatregelen genomen worden (zoals end-to-end encryptie) is het uitwisselen van vertrouwelijke gegevens via e-mail niet veilig. Organisaties die op deze wijze hun uitwisselingsprocessen hebben ingericht doen er verstandig aan om daar direct mee te stoppen en in gezamenlijkheid maatregelen te nemen om de samenhangende risico’s het hoofd te bieden en naar alternatieven te zoeken voor een veilige uitwisseling van gevoelige gegevens. Als initiatieven van communicatiepartners uitblijven neem dan in het belang van je patiënten zelf het initiatief om dit aan de orde te stellen.

Categorie: