Ik lees dat een FG is aangesteld. Wat houdt dat nu precies in?

door | 9-05-2019

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de toezichthouder die waakt over onze privacy. Een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) is iemand die er net als de AP op toeziet dat een organisatie voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit privacywetgeving. Iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt kan een FG aanstellen. Sommige organisaties zijn het bij wet verplicht. De aanstelling is een feit na aanmelding bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Als zich calamiteiten voordoen dan zal de Autoriteit Persoonsgegevens veelal (ook) contact zoeken met de FG. De onafhankelijke positie van een FG moet dus zijn geborgd. Zie ook deze vraag

Categorie: