Bij wie klop ik aan als er iets met de uitwisseling tussen VECOZO en mijn zorgverlener mis gaat?

door | 16-01-2019

Op de site van de AP heb ik gelezen http://bit.ly/2C6lLr3 dat zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten gegevens van mij mogen uitwisselen via Vecozo. Er staat ook dat zij allen opdrachtgevers van VECOZO zijn en VECOZO als verwerker inschakelen om voor hen persoonsgegevens te verwerken. Iets verder lees ik dat zorgaanbieders afnemers zijn van VECOZO en dat zij, omdat zij geen opdrachtgever zijn, geen verwerkersovereenkomst hoeven af te sluiten met VECOZO. Bij wie klop ik aan als er bij het gegevenstransport tussen mijn zorgaanbieder en VECOZO iets mis gaat en mijn gegevens op straat komen te liggen?

Interessante vraag. Deze raakt ook het voornemen van VECOZO om alle zorgaanbieders binnenkort een nieuwe aansluitovereenkomst aan te bieden. Op de site van VECOZO staan een aantal veelgestelde vragen, maar aansprakelijkheid komt niet aan de orde. Gelet op het feit dat de verzekeraar opdrachtgever van VECOZO is, stel ik me voor dat u bij de verzekeraar kunt aankloppen. Uw zorgverlener moet daarover uitsluitsel kunnen geven. Ik stem mijn antwoord af met relevante stakeholders.

Categorie: