Bestaat er een goedgekeurd certificeringsmechanisme of is er al een gedragscodes (AVG art. 24.3) voor de zorg? En zo ja waar kan ik die vinden?

door | 6-04-2018

De NEN Norm voor Informatiebeveiliging voor de Zorg (NEN7510) zou je als zodanig kunnen beschouwen. Zie ook de recentelijke publicatie (november 2017) in de Staatscourant. Je kunt die norm (sinds 2014 gratis) downloaden via de NEN normshop.

Categorie: