Archives

Mag ik mijn medische gegevens laten vernietigen?

Op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens wordt vermeld wanneer en hoe u een organisatie kunt vragen om uw persoonsgegevens te wissen en wanneer u dat recht niet kunt uitoefenen.  De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) verlangt van een zorgverlener dat de dossiergegevens 15 jaar worden bewaard. Zie in dit verband ook artikel 455 van de… Read More »

Category:

Moet mijn zorgverlener mijn gegevens wissen als ik daarom vraag?

Hoewel artikel 17 van de AVG stelt dat een betrokkene dat van een verwerkingsverantwoordelijke mag verlangen (en dat de laatste daartoe verplicht is), geldt die verplichting niet onder alle omstandigheden. Artikel 17 lid 3 beschrijft dat het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is als sprake is van een algemeen belang op het gebied van… Read More »

Category:

Zoek op kernwoord

Door op één van onderstaande kernwoorden te klikken open je de daaraan gerelateerde vragen.

Category: