Archives

Mijn EPD leverancier stelt dat een verwerkersovereenkomst met hem niet nodig is omdat cliëntgegevens niet in de cloud worden opgeslagen. Klopt dat?

Als verwerkingsverantwoordelijke heb je vastgesteld op welke wijze je persoonsgegevens wilt verwerken. Voor dat doel heb je een overeenkomst gesloten met de EPD leverancier gesloten om die verwerking vorm te geven. Anders gesteld: de EPD leverancier stelt je in staat om persoonsgegevens te verwerken. Op de leverancier rusten dus de verplichtingen als verwerker. 

Category:

Moeten wij een verwerkersovereenkomst sluiten met onze accountant?

Dat hangt af van de opdracht. Maar daar zal de accountant je ook over kunnen informeren. Als hij de salarisadministratie verzorgt, vervult hij die rol als verwerker en moet je dus inderdaad een verwerkersovereenkomst te sluiten.  Meer informatie tref je op de site van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

Category:

Zoek op kernwoord

Door op één van onderstaande kernwoorden te klikken open je de daaraan gerelateerde vragen.

Category:

Ik ben (heb mij zelf) verplicht om data aan te leveren aan een instantie, maar stel nu vast dat ik onvoldoende zicht/garanties heb m.b.t. de gegevensverwerking

Stel vast wie de verwerkingsverantwoordelijke is (dus de opdrachtgever voor de verwerker). Als je dat zelf bent dien je te beschikken over een overeenkomst. De AVG stelt voorwaarden aan de inhoud van een dergelijke overeenkomst. Als die overeenkomst ontbreekt en/of sprake is van een min of meer gedwongen opdrachtgeverschap ga dan na hoe die tot… Read More »

Category: