Artikel 30 Register

Bij “categorieën van betrokkenen” gaat het in dit verband bijvoorbeeld over “(personeels)leden” of “patiënten”. Bij “categorieën van gegevens” over bijvoorbeeld: “naw gegevens (naam, adres, woonplaats)”,  “gegevens over de gezondheid”, “gegevens benodigd voor personeelsadministratie” etc.  Resultaat van de inventarisatie (op basis van onderstaande afwegingen) kan worden gebruikt voor het privacy/informatiebeveiligingsbeleid.

Artikelen uit de AVG die betrekking hebben op de plichten van de verwerkingsverantwoordelijke. Klik op één van de volgende links voor meer informatie over: