AVG-Helpdesk voor Zorg en Welzijn

Sinds 15-05-2018 is de site van de AVG Helpdesk beschikbaar. Deze helpdesk is een samenwerking tussen koepelorganisaties in de zorg en het sociaal domein en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Door afstemming met de Autoriteit Persoonsgegevens wordt voor een eenduidige informatie op deze website gezorgd.

Iedereen die werkzaam is in de zorg of het sociale domein kan vanaf nu (ook) bij de AVG-Helpdesk terecht met vragen over privacy in het algemeen en de AVG in het bijzonder. Voor zorgaanbieders die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van de AVG komt er vanaf 22 mei a.s. nog een aparte telefonische hulplijn bij.