Autoriteit geeft nadere duiding aan begrip “grootschaligheid”

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verduidelijkt voor zorgaanbieders wanneer er sprake is van een grootschalige gegevensverwerking.